01. Ben 10: Porn Parodies
02. Lazy Town: Porn Parodies
03. One Piece Hentai
04. Fire Emblem Hentai
05. Naruto Hentai, Naruto Porn, Naruto Girls
06. Legend of Zelda Porn
07. Kim Possible Hentai
08. SailorMoon Hentai
09. Futurama Hentai
10. Ginormica Hentai